Счетоводни услуги


Ние, счетоводна къща „НК Консулт“ извършваме всичко необходимо за деклариране на дейността и доходите на фирми и физически лица - обработваме счетоводните документи, изготвяме необходимите данъчни декларации, финансови отчети, декларации за социално и здравно осигуряване.

Прилагаме действуващото законодателство така, че нашите клиенти да бъдат максимално облекчени от данъчни задължения!

Ако търсите трайно решение за Вас и Вашия бизнес, разгледайте какво предлагаме като абонаментно счетоводно обслужване

Годишни отчети и данъчни декларации за фирми


Изготвяме всичко необходимо за отчитане на дейността на фирмите към Националната агенция по приходите, Националния статистически институт и Търговския регистър

 • Обработваме счетоводните документи
 • Изготвяме амортизационен план и начисляваме амортизация на наличните активи
 • Изготвяме оборотна ведомост и главна книга
 • Съставяме годишен финансов отчет
 • Изготвяме годишна данъчна декларация
 • Изготвяме отчет за НСИ
Вижте цените

Годишни отчети и данъчни декларации за физически лица


Изготвяме всичко необходимо за отчитане на дейността и доходите на физическите лица към Националната агенция по приходите и Националния осигурителен институт

 • Обобщаваме информацията за доходите - от заплати, наеми, граждански договори и други доходи
 • Обобщаваме информацията за разходите - пряко извършените разходи и нормативно-признатите разходи
 • Обобщаваме информацията за удържаните и внесени данъци и осигуровки
 • Изготвяме годишна данъчна декларация с приложенията към нея
Вижте цените

Заплати и личен състав


 • Изготвяме и декларираме в НАП трудовите договори, допълнителните споразумения и заповедите за прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяме граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
 • Изготвяме ведомости за заплати, служебни бележки, отчитаме болнични и отпуски;
 • Изготвяме файл за групово плащане на заплатите;
 • Изготвяме платежните документи за разплащания към бюджета;
 • Представяме информацията за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ ;
 • Изготвяме справки за стаж УП-2 и УП-3
 • Попълваме трудовите и осигурителните книжки, заверка на осигурителен стаж.

Счетоводна къща "НК Консулт" ООД


гр.София, ж.к."Бели брези"

ул.Смърч 10, вх.Б, ап.1 - партер

Телефон: 02 958 81 49

Мобилен: 0887 520 516

изпратете запитване

Ние сме в гр.София, район Красно село, квартал Бели брези. В близост до нас са кварталите Лагера, Хиподрума, Красно село, Стрелбище, Борово, Гоце Делчев, Славия, Мотописта.