Счетоводно обслужване


Ние, счетоводна къща „НК Консулт“ извършваме всичко необходимо за счетоводната отчетност на нашите клиенти! Грижим се да бъдат спазвани нормите на законодателството и изискванията на клиента! Прилагаме действуващото законодателство така, че нашите клиенти да бъдат максимално облекчени от данъчни задължения!

Извършваме абонаментно счетоводно обслужване на фирми с дейност търговия, строителство, услуги, ИТ и други, както и на физически лица.
Работата ни с клиентите е организирана така, че максимално да ги разтоварим от ангажименти свързани със счетоводството!

Какво получавате:
 • Комплексно счетоводно обслужване, с включен целия набор от необходимите за дейността Ви счетоводни услуги.
 • Висококвалифициран екип от счетоводители, постоянно следящи промените в законодателството. Наша грижа е да не бъдете неприятно изненадани от ненавременно прилагане на някое изискване на законите свързани с счетоводното обслужване и отчетност, данъчното облагане, социалното и здравно осигуряване и трудовото законодателство!
 • Бърза обработка на документите и своевременна информация за текущото състояние на наблюдаваните параметри (ДДС за внасяне, касова наличност ...).
 • Всички изготвени документи и счетоводни операции се проверяват от главния ни счетоводител.
 • Изготвяме фактури от име на клиента ни към неговите клиентите и му изпращаме по електронна поща.
 • В цената е включено и осигуряването на всички необходими канцеларски материали и консумативи (класьори, папки, хартия, тонер ...)
Услугата абонаментно счетоводно обслужване, включва:
 • Текуща обработка на счетоводните документи;
 • Съставяне на необходими вторични счетоводни документи, включително на протоколи за вътрешно – общностни придобивания;
 • Изготвяне и деклариране в НАП на справки-декларации и дневници по ЗДДС;
 • Изготвяне и деклариране в системата Интрастат на данни за вътрешно – общностни изпращания и/или пристигания на стоки;
 • Изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
 • Амортизационен план за дълготрайните активите;
 • Изготвяне и представяне на справки и отчети – стандартни и специфични, съобразно индивидуалните изисквания на клиента;
 • Аналитична отчетност за доставките, разходването(продажбите) и наличността на стоките;
 • Годишно счетоводно приключване:
  • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети;
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗКПО;
  • Изготвяне и деклариране на статистическите форми за Националния статистически институт;
 • Заплати и личен състав
  • Изготвяме и декларираме в НАП трудовите договори, допълнителните споразумения и заповедите за прекратяване на трудови договори;
  • Изготвяме граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
  • Изготвяме ведомости за заплати, служебни бележки, отчитаме болнични и отпуски;
  • Изготвяме файл за групово плащане на заплатите;
  • Изготвяме платежните документи за разплащания към бюджета;
  • Представяме информацията за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ ;
  • Изготвяме справки за стаж УП-2 и УП-3
  • Попълваме трудовите и осигурителните книжки, заверка на осигурителен стаж.
Какъв е работният процес:
 • Периодично ни предавате счетоводните документи (може да ни ги изпращате и по куриер). За улеснение и по-бърза обработка може да ни ги изпращате сканирани, а по-късно ни ги предавате в оригинал. Практиката ни е, при подписване документи (декларации, отчети..) клиента да ни донася изпратените до тогава счетоводни документи. По този начин идването до офиса ни се свежда до веднъж месечно.
 • Периодично Ви връщаме обратна информация за текущото състояние на определени с Вас параметри - ДДС за внасяне, текуща печалба, касова наличност, вземания, задължения, складова наличност ...
 • Подаването на документи в НАП, НОИ, НСИ и Търговският регистър е наше задължение, с наш електронен подпис - след надлежно упълномощаване и след подписване на документите от Вас.
 • По Ваше искане можем да изготвяме специфични справки.
 • Изготвяме фактури от име на клиента ни към неговите клиентите и му изпращаме по електронна поща.
Защо е изгодно да се ползват на абонаментни счетоводни услуги:
 • Плащате само толкова, колкото използвате. Цената е в зависимост от броя на документите и броя на осигурените лица. За конкретна цена може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас .
 • За Вашия бизнес се грижи висококвалифициран екип от професионалисти. Не се налага да инвестирате средства за квалификация на счетоводителя си, нито да заплащате за счетоводни и данъчни консултации.
 • Ние сме оборудвани с модерна техника и използваме лицензиран софтуер. Не се налага да инвестирате средства за поддръжка и обновяване на техниката и софтуера.
 • Разполагаме със собствен офис и при договореност на нашия адрес можем да получаваме съобщения за Вас (от НАП, НОИ ...).
 • Ако счетоводителят, който персонално обработва документите на Вашата фирма е в отпуск неговите задължения се поемат от друг счетоводител.

Счетоводна къща "НК Консулт" ООД


гр.София, ж.к."Бели брези"

ул.Смърч 10, вх.Б, ап.1 - партер

Телефон: 02 958 81 49

Мобилен: 0887 520 516

изпратете запитване

Ние сме в гр.София, район Красно село, квартал Бели брези. В близост до нас са кварталите Лагера, Хиподрума, Красно село, Стрелбище, Борово, Гоце Делчев, Славия, Мотописта.