Счетоводни и данъчни консултации


Ние, счетоводна къща „НК Консулт“ извършваме професионални финансови и данъчни консултации на фирми и физически лица, в това число:

 • планиране на осигурителните и данъчни задължения;
 • анализ и планиране на паричните потоци на дружеството и свързаните с това:
  • покупки;
  • продажби;
  • разходи за данъци;
  • възникване и погасяване на кредити и задължения;
 • консултации във връзка със закупуване на активи, инвестиции, участие в търгове, конкурси, обществени поръчки;
 • консултации относно формиране на себестойност на дейностите на клиента (продукция, стоки, услуги) и оптимизиране на разходите;
 • консултации при сключване на договори с доставчици и клиенти, застраховки, кредити и други търговски сделки;
 • консултации относно трудово-правните отношения на клиента;