Комплексни счетоводни услуги от „НК Консулт“


„НК Консулт“ ООД е частно дружество, специализирано в абонаментно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия.

Ние предоставяме на нашите клиенти:

Освен стандартният обхват счетоводни услуги , нашите клиенти могат да разчитат на нас за индивидуални консултации за:

  • индивидуален подход за разрешаването на всеки възникнал въпрос;
  • планиране и оптимизиране на данъчните и осигурителните задължения;
  • планиране на паричните потоци;
  • анализ и оптимизация на разходите на дружеството;
  • индивидуални данъчни консултации;
  • други административни услуги.